Jak podaje PAP z roku na rok rośnie w Polsce spożycie ryb. Ale nie tylko w naszym kraju jemy ich więcej – to trend światowy. Nie pozostaje to jednak bez wpływu na mieszkańców mórz i oceanów. Żeby zminimalizować oddziaływanie człowieka na podmorską faunę i florę musimy kierować się zasadami zrównoważonych połowów. Czym są?

 

Kiedy morze świeci pustkami

Jak toczy się codzienne życie mieszkańców podwodnego świata? Z pozoru wydawać by się mogło, że od tysięcy lat nic się w nim nie zmienia: małe ryby pływają ochoczo w srebrzystych ławicach, koralowce cieszą oko paletą tęczowych kolorów, a delfiny skaczą radośnie wśród ogromnych fal. Niezmącony niczym spokój i harmonia? Nic bardziej mylnego. Morza i oceany są stopniowo przeławiane, przez co pustoszeją.  Tym, co może powstrzymać ten proces, to oparte na zasadach ekologii i poszanowania dla ekosystemu morskiego rybołówstwo, a także odpowiedzialna i racjonalnie zarządzana hodowla.

Tym w skrócie są zrównoważone połowy. Chodzi w nich o ograniczeniu wpływu człowieka na faunę i florę morską przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych. Połowy ryb są ściśle planowane, aby umożliwić populacjom ryb morskich pełną regenerację i utrzymanie się na zdrowym poziomie mimo ingerencji człowieka.

W praktyce oznacza to, że na jednym łowisku rybacy spędzają mniej czasu, łapią mniej ryb, ale częściej zmieniają miejsca połowów. Ochroną środowiskową obejmuje się tereny zagrożone przełowieniem, albo takie na których panuje tarło. Organizuje się też specjalne hodowle, które odciążają dziko żyjące stada i umożliwiają im przetrwanie. Tym samym przez tak rozumiany zrównoważony system rybołówstwa dąży się do przywrócenia równowagi w ekosystemie. Tak żeby w oceanach nigdy nie zabrakło ryb, a sieci nie świeciły pustkami.

 

Korzyści zrównoważonych połowów

Jest ich wiele, choć nie wszystkie mogą wydawać się równie oczywiste. Wśród najważniejszych korzyści wynikających z modelu zrównoważonych połowów można wyróżnić między innymi:

  • Ochronę gatunków ryb i roślin, które zagrożone są wyginięciem.
  • Zaprzestanie tzw. destrukcyjnych połowów – czyli takich, które polegają na wrzuceniu na morze dużych sieci. Niszczą one dno morskie, a dodatkowo łapią wszystkie ryby na swojej drodze, także gatunki zagrożone.
  • Ogranicza wydobycie ryb, które są zbyt młode lub pozbawione wartości handlowej, co zapobiega marnowaniu się żywności i pozytywnie wpływa na tempo reprodukcji ryb. Jeśli ryba kona w trakcie połowu, nie jest wyrzucana za burtę (wykorzystuje się ją do zrobienia mączki rybnej).
  • Jest podstawą rozwoju małych i dużych społeczności rybackich – zapewnia nowe miejsca pracy oraz bezpieczną przyszłość dla osób, których dochód opiera się na połowach ryb.
  • Generuje znacznie mniej odpadów – zmniejsza zanieczyszczenie środowiska i marnowanie się energii. Nie wykorzystuje także chemicznych środków ułatwiających połowy.
  • Podnosi świadomość społeczną dotyczącą ekologii, wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz zasad odpowiedzialnej akwakultury.

 

Jak wyglądają zrównoważone techniki połowów?

Zrównoważone połowy oparte są przede wszystkim na klasycznych, rzemieślniczych metodach łapania ryb. W tym modelu często wykorzystuje się wędki, specjalnie przystosowane sieci zarzucane na odpowiednią głębokość czy zaokrąglone haczyki, które nie chwytają żółwi i większych stworzeń morskich. Tym samym są to narzędzia bardziej selektywne, które pozwalają na większą kontrolę, a do tego są one przyjazne dla środowiska.

Grupa kapitałowa Graal kieruje się filozofią Global Responsibility, która uwzględnia na równi interesy społeczne i ochronę środowiska. Tym samym czuje odpowiedzialność za wybór dostawców, którzy przestrzegają zasad zrównoważonych połowów i podchodzą z szacunkiem do ekosystemu morskiego. Tak, żeby żyć w zgodzie z naturą.

Copyright © 2024 Wpływa Ryba. All Rights Reserved. Zaprojektowano przez Jump Group
Mapa strony   |   Regulamin i Polityka prywatności